Kontaktné informácie

GEOSTAV DETVA s.r.o.
Piešť I. 274, 962 12 Detva
IČO: 36 647 250, Dátum zápisu do OR: 24.03.2006
Fax: 045 / 53 80 368, E-mail: geostavdetva@geostavdetva.sk

Adresa prevádzky: Malinovského 78, 962 02 Vígľaš

Konateľ firmy:
Martin Sedliak
+421 907 090 326
sedliak@geostavdetva.sk

Vedúci prevádzky:
Ján Ďurica
+421 917 203 108
durica@geostavdetva.sk

Dispečer: doprava, zemné práce, žeriavy
Peter Ftorek
+421 918 481 735

Stavbyvedúci:
Peter Ľupták
+421 917 953 447

Jozef Bahno
+421 904 259 345

Sklad, dielňa:
Miroslav Ďurica
+421 918 747 007
sklad@geostavdetva.sk

Ekonomické oddelenie:

Faktúry
Slavka Hudecová
+421 904 438 161
faktury@geostavdetva.sk
geostavdetva@geostavdetva.sk
hudecova@geostavdetva.sk

Príprava fakturácie, spracovanie záznamov
Ing. Peter Obrtal
+421 917 119 766
obrtal@geostavdetva.sk

Účtovníčka
Ing. Marcela Krulová
+421 904 379 183
ekonom@geostavdetva.sk

Finančný riaditeľ
Ing. Peter Vasil
+421 918 431 496
vasil@geostavdetva.sk

Pošlite nám správu

  • 3 + 6 =