Referencie

Ponúkame komplexný balík služieb v oblasti realizácie stavby, najmä výkopové práce, zemné práce, nákladnú doprava a všetko s tým spojené.

Na Slovenskom stavebnom trhu máme stabilnú pozíciu, ktorú chceme aj naďalej upevňovať kvalitnou ponukou našich služieb a ústretovým prístupom k našim klientom.

Vďaka tímu, ktorý tieto stavebné činnosti vykonáva, sa dnes môžeme pochváliť množstvom spokojných zákazníkov a úspešne zrealizovaných stavieb.

Pozrite naše vybrané referencie - stavby a projekty na ktorých sme sa podieľali

Referencie - rok 2016
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. HTÚ pre výrobný areál FORDOM
DÚHA a.s. D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala
STRABAG s.r.o. Golf Resort Nitra
DOPRASTAV a.s. manipulačné plochy NEMAK Žiar nad Hronom, výstavba lesnej cesty Snohy, výstavba lesnej cesty Mláky
CORSÁN–CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A. výstavba R2 Zvolen Východ – Pstruša
Referencie - rok 2015
STRABAG, s.r.o. Výstavba R2 Pstruša – Kriváň
CORSÁN–CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A. Výstavba R2 Zvolen Východ – Pstruša
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Odkanalizovanie mesta Trenčín
STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA, s.r.o. Odkanalizovanie mesta Modrý Kameň
SWIETELSKY – SLOVAKIA spol. s.r.o. Výstavba I/50 Kriváň – križovatka
Referencie - rok 2014
STRABAG, s.r.o. Výstavba R2 Žiar nad Hronom obchvat
Výstavba R2 Pstruša – Kriváň
SKANSKA SK a.s. Výstavba cyklotrasy Zvolen – Sliač
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Odkanalizovanie mesta Trenčín
Referencie - rok 2013
STRABAG, s.r.o. Výstavba R2 Žiar nad Hronom obchvat
Výstavba cestnej komunikácie Pôtor – Veľký Krtíš
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Odkanalizovanie mesta Malacky a Šaštín Stráže
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. Výstavba cestnej komunikácie I/50 – Zvolen Pustý Hrad – Neresnica – III. Etapa
BETON BAU s.r.o. Výstavba betonárne Stožok
BIOPLYN BUDČA spol. s.r.o. Výstavba Bioplynovej stanice Budča
Referencie - rok 2012
STRABAG, s.r.o. Výstavba cestnej komunikácie Pôtor – Veľký Krtíš
HANT BA, a.s. HTÚ a komunikácie pre výrobný areál CELLTEX Rožňava
RTON Stabilizácie spol. s.r.o. HTÚ pre výrobný areál SWEDSAN Slovakia
M-SILNICE a.s. Revitalizácia obce Ľubica
Parkovacie plochy Banská Bystrica
Referencie - rok 2011
CHEMKOSTAV, a.s. Spišská Nová Ves – OC Tesco – realizácia HTÚ, komunikácia – spevnené plochy
Prešov – výstavba nového pavilónu – realizácia HTÚ, komunikácia – spevnené plochy
M – SILNICE SK, s.r.o. Ľubica – revitalizácia centrálnej zóny obce
Revúca – revitalizácia centrálnej zóny mesta
STRABAG, s.r.o. Nitra – R1
Rybník – revitalizácia centrálnej zóny obce
Litava – realizácia oporných múrov a priepustov na stavbe
SCORP, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves – realizácia obslužnej komunikácie
EUROVIA SK, a.s. Zvolen – rekonštrukcia príjazdovej komunikácie – Kameňolom Sekier
Krupina – rekonštrukcia mestskej komunikácie na ulici Koháryho Rad
Hliník nad Hronom – revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej časti obce
Brezno – rekonštrukcia mestskej komunikácie – chodník
HANT BA, a.s. Spišská Nová Ves – Neo Zóna NAY – realizácia HTÚ
SKANSKA SK, a.s. Hriňová – modernizácia a rekonštrukcia cesty
Detva – revitalizácia centrálnej zóny mesta
IMOS BRNO, a.s. Lučenec – OC Kaufland – realizácia HTÚ
KLS ELEKTRO, spol. s r.o. Vígľaš – realizácia HTÚ pre výstavbu fotovoltaickej elektrárne
DIAL SK, s.r.o. Selce – revitalizácia centrálnej zóny obce
ĎALŠIE: Jasná (Chopok) – búracie, obslužné a výkopové práce – vrcholová stanica lanovej dráhy FUNITEL