Referencie

Ponúkame komplexný balík služieb v oblasti realizácie stavby, najmä výkopové práce, zemné práce, nákladnú doprava a všetko s tým spojené.

Na Slovenskom stavebnom trhu máme stabilnú pozíciu, ktorú chceme aj naďalej upevňovať kvalitnou ponukou našich služieb a ústretovým prístupom k našim klientom.

Vďaka tímu, ktorý tieto stavebné činnosti vykonáva, sa dnes môžeme pochváliť množstvom spokojných zákazníkov a úspešne zrealizovaných stavieb.

Pozrite naše vybrané referencie - stavby a projekty na ktorých sme sa podieľali

Referencie - rok 2023
HSF SYSTEM SK Obchodné centrum Zvolen – OBI
STRABAG Výstavba R2 Kriváň – Mýtna
STRABAG AG Výstavba D1 Říkovce – Přerov
VGP PARK ZVOLEN HTÚ a komunikácie
VOD – EKO OC Kaufland Detva
INTERCABLE Parkoviská a vnútro-areálová komunikácia
Referencie - rok 2022
HSF SYSTEM SK HTÚ, chodníky a parkovacie plochy pod Novostavbu obchodných jednotiek Kysucké Nové Mesto – Kamence
DOPRASTAV Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji I. etapa Časť 3: I/51 Prenčov ev.c.51-169
METROSTAV DS Výstavba R2 Mýtna – Tomášovce
HOCHTIEF SK Výstavba kanalizácie na R2 Mýtna – Tomášovce
STRABAG Výstavba R2 Kriváň – Mýtna
MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia
VGP PARK ZVOLEN HTÚ a Úprava melioračných kanálov
BTK HTÚ a násypy pod polyfunkčné objekty Rezidencia HRON
Referencie - rok 2021
METROSTAV DS a.s. Výstavba R2 Mýtna – Tomášovce
HOCHTIEF SK Výstavba kanalizácie na R2 Mýtna – Tomášovce
STRABAG  Výstavba R2 Kriváň – Mýtna
COMBIN Rekonštrukcia Vodného diela Ľadovo
HSF SYSTEM SK HTÚ Logistické centrum Trnava
Referencie - rok 2020
METROSTAV DS a.s. Výstavba R2 Mýtna – Tomášovce
LIMESTONE SK s.r.o. Obytný súbor PANORAMA Nitra – komunikácia
STRABAG PaIS s.r.o. Dielo Slatina – most
Keraming a.s. INTERCABLE Kriváň – rozšírenie výrobno-skladovacích kapacít
Referencie - rok 2019
JM – Agrostavby s.r.o.   Cyklotrasa Vígľaš – Stožok
Combin Banská Štiavnica s.r.o. Pavilón slonov Bojnice
MJM Invest s.r.o. Obytná zóna PANORAMA Nitra
HSF Systems SK, spol s r.o. WEST PARK Nitra – Lužianky
HSF Systems SK, spol s r.o. Hala STEELCON Veľká Ida
Referencie - rok 2018
ALU SLOVAKIA s.r.o. Administratívno-prevádzková budova a výrobná hala Hliník nad Hronom
DOPRASTAV a.s. Parkovacie plochy pre športovú halu RATES
PPS GROUP a.s. Zhotovenie priemyselnej podlahy v hale č.9
HSF SYSTEMS SK, spol. s.r.o. HTÚ Hornbach Prešov
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Spevnené plochy Areál Linak Prešov 2.etapa
STRABAG s.r.o. Golf Resort Nitra
Referencie - rok 2017
HSF SYSTEMS SK, spol. s.r.o. HTÚ pod výrobnú halu DS LOGISTIK Kostolné Kračany – Dunajská Streda
DOPRASTAV a.s. Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k liečebným domom Dudince
INPEK HOLDING, a.s. I/16 Most Lučenec ev.č. 16-228-rekonštrukcia
CORSÁN-CORVIAM CONSRUCCIÓN, S.A. výstavba R2 Zvolen Východ – Pstruša
STRABAG s.r.o. Golf Resort Nitra
Referencie - rok 2016
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. HTÚ pre výrobný areál FORDOM
DÚHA a.s. D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala
STRABAG s.r.o. Golf Resort Nitra
DOPRASTAV a.s. manipulačné plochy NEMAK Žiar nad Hronom, výstavba lesnej cesty Snohy, výstavba lesnej cesty Mláky
CORSÁN–CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A. výstavba R2 Zvolen Východ – Pstruša
Referencie - rok 2015
STRABAG, s.r.o. Výstavba R2 Pstruša – Kriváň
CORSÁN–CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A. Výstavba R2 Zvolen Východ – Pstruša
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Odkanalizovanie mesta Trenčín
STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA, s.r.o. Odkanalizovanie mesta Modrý Kameň
SWIETELSKY – SLOVAKIA spol. s.r.o. Výstavba I/50 Kriváň – križovatka
Referencie - rok 2014
STRABAG, s.r.o. Výstavba R2 Žiar nad Hronom obchvat
Výstavba R2 Pstruša – Kriváň
SKANSKA SK a.s. Výstavba cyklotrasy Zvolen – Sliač
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Odkanalizovanie mesta Trenčín
Referencie - rok 2013
STRABAG, s.r.o. Výstavba R2 Žiar nad Hronom obchvat
Výstavba cestnej komunikácie Pôtor – Veľký Krtíš
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Odkanalizovanie mesta Malacky a Šaštín Stráže
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. Výstavba cestnej komunikácie I/50 – Zvolen Pustý Hrad – Neresnica – III. Etapa
BETON BAU s.r.o. Výstavba betonárne Stožok
BIOPLYN BUDČA spol. s.r.o. Výstavba Bioplynovej stanice Budča